Pekka Lehtonen Logging toiminimi

Yritystunnus: 1361085-2

Valikko

Toimiala

Yleisesti puunkorjuuseen ja puun myyntiin liittyvät tehtävät, mutta toiminnan painopiste on yksittäisten puitten kaato ja niihin liittyvät työt kuten oksien ja runkopuiden poiskuljetus sekä kantojen jyrsintä.

Yrityksen koko

Vuosimyynti on välillä 50 000 – 100 000 €. Työt tekee pääasiassa yrittäjä itse, avustavaa metsuria käytetään tarvittaessa apuna vaikeimmissa töissä ja purkamaan ajoittaista työsumaa. Lisäksi yhteistyökumppanit avustavat joissakin töissä kuten kuorma-autokuljetuksissa, nostolava-auton avulla kaadettavissa puissa ja energiapuun haketuksessa.

Yrityksen toimialue ja osoite

Helsingin seutu eli pääkaupunkiseutu ja kehyskunnat, ydinalue Helsinki keskustaa lukuun ottamatta, Vantaa sekä Espoon länsiosat. Tarvittaessa töitä tehdään myös kauempana, esimerkiksi asiakkaiden mökeillä. Tällöin kuitenkin matkakustannukset nostavat hintaa. Yrityksen osoitteena toimii yrittäjän kotiosoite: Telttakuja 3 A 20, 00770 Helsinki.

Yhteydenpito yritykseen ja maksutavat yritykselle

Yhteydenpito tapahtuu pääasiassa puhelimitse: 0400-906776 / 09-3402854, tarvittaessa voidaan käyttää sähköpostia tai kirjepostia. Maksutavat ovat lasku tai käteinen (Kuitin saa.). Laskun annan työn päätteeksi tai toimitan itse tai kirjepostilla.

Milloin Pekka Lehtonen Logging T:mi on juuri sinulle oikea puunkaatofirma?

Kun aiot kaadattaa ydintoiminta-alueellani 1-30 puuta (kokonaismäärä enintään noin 20 kiintokuutiometriä), poistattaa pienestä metsiköstä pohjarisukon, tarvitset edellä mainituille töille poiskuljetuksen, haluat teettää rajuja hoitoleikkauksia pihapuille, leikkauttaa alas pensasaitoja, jyrsityttää muutamia kantoja tai ostaa yhdestä kymmeneen kiintokuutiota tuoretta puuta polttopuukäyttöön.

Milloin Pekka Lehtonen Logging T:mi on sinulle ehkä väärä puunkaatofirma?

Kun aiot kaadattaa järeän puuston hehtaarin tontilta, raivauttaa yli puoli hehtaaria risukkoa, teettää varovaisia hoitoleikkauksia pihapuille, teettää pensasaitojen hoitoleikkauksia, nostattaa kymmeniä kantoja tai ostaa halvalla kuivaa klapia. Jos sinulla on vaikeuksia löytää itsellesi sopivaa tekijää ja itse olen epäsopiva, avustan toki, jos vain pystyn.

Miten puunkaatotyöt hinnoitellaan?

  1. laskutustyö (tuntityö)

Yrityksen tuntihinnat sisältäen arvonlisäveron:

Kantojen jyrsintätyöt: 100 € / h

Kiipeilykaatotyöt: 100 € / h

Muut työt: 60 € / h

Aliurakointiyöt (esimerkiksi kuorma-autotyöt, nostolava-autotyöt) tehdään käyttäen alan tavallisia hintoja. Jos loppuasiakas haluaa yhden laskun, aliurakointilaskuun / -laskuihin lisätään 10 % pääurakoitsijan katetta.

  1. laskutustyö (tuntityö) hinta-arviolla +- 20 %

Hinta-arvion ylärajalla on hintatakuu eli maksimihinta ilman lisätöitä saa ylittää enintään 20 % hinta-arvion kuluipa aikaa kuinka paljon tahansa.

  1. urakkahinnoittelu

Alle 1000 €:n urakoista annetaan vain poikkeustapauksissa kirjallinen tarjous.

Miten pihapuut kaadetaan?

Pihapuut pyritään kaatamaan ensisijaisesti kokonaisina eli jos jostain suunnasta löytyy kaadettavan puun mittainen tila ja kohtuullisesti sektoria, puu kaadetaan sinne myös siinä tapauksessa, että puu on eri suuntaan kallellaan. Kaatovoiman tuottoon käytetään tarvittaessa apulaitetta kuten ketjutaljaa. Jos suorakaato on mahdoton, puu kaadetaan kiipeilykaatona. Jos kiipeilykaato on mahdoton, esimerkiksi paljon särkyvää materiaalia kuten pihavaloja viiden metrin säteellä puusta tai puuhun kiipeäminen on sen huonon kunnon johdosta turvallisuusriski, käytetään kaatotyössä apuna nostolava-autoa. Joissain harvoissa tapauksissa saatetaan käyttää apuna myös nosturia. Oleellista on, että puun kaato suoritetaan kustannustehokkaasti.

Mitä puun kaato maksaa?

Koska puut ovat hyvin erikokoisia ja kaatovaikeus vaihtelee huomattavasti, tarvitaan lisätietoja, jotta kysymykseen voidaan vastata.

Jos saan datan kaadettavien puiden rinnankorkeushalkaisijoista ja tiedon, että isolla kuorma-autolla (pituus: 12 m, leveys: noin 3 m peileineen ja korkeus: noin 4 m) on luoksepäästävyys korkeintaan 15 metrin päähän kaikista kaadettavista puista, pystyn antamaan seuraavat hinnat +-30 %:n tarkkuudella sisältäen arvonlisäveron:

Puun / puiden kaato, karsinta ja katkonta ( 1m): 150 € / k-m³

Kuten edellä + oksien keräily ja poistokuljetus: 300 € / k-m³

Kuten edellä + kannon / kantojen jyrsintä: 370 € / k-m³

Runkopuun / runkopuiden poistokuljetus: +-0 €

Hinnoittelu pitää paikkansa melko tarkkaan välillä 2-5 km³, jos tilattava työ on kiireetön. Kun kokonaismäärä alle 2 k-m³, yksikköhinnat ovat korkeammat ja kokonaismäärän ylittäessä 5 k-m³, yksikköhinnat laskevat.

Kun kokonaismäärä saavuttaa noin 50 k-m³, työn hinta (Puiden kaadot, kaikki pois, vain kannot jäävät.) on tilaajalle +- 0 € tietyin edellytyksin, esimerkiksi puita ja oksia saa varastoida työmaan välittömässä läheisyydessä muutaman kuukauden. Puut ovat siis arvottomampia kuin yleensä ajatellaan. Lähtökohtaisesti tekijälle maksetaan. Vasta kokonaismäärän ylittäessä 50 k-m³, tekijästä saattaa tulla maksaja (Olettaen että kaadettavista puista tulee tilauksen myötä tekijän omaisuutta.).

Miten puun tilavuus tai yhteistilavuus arvioidaan?

Puiden runkomuoto on hieman erilainen, mutta jos tiedetään puun rinnankorkeus(1,3 m)halkaisija (ø 1,3 m) ja puun korkeus (h), saadaan puun runkopuutilavuus +-10 % tarkkuudella. Esimerkiksi, jos puun ø 1,3 m on 27 cm ja h on 18 m, puun runkopuutilavuus (V) on 0,5 kiintokuutiometriä (k-m³). Vastaavasti, jos ø 1,3 m on 35 cm ja h on 22 m, V on 1,0 k-m³. Koska korkeus vaikuttaa tilavuuteen vähemmän ja koska sen mittaaminen on vaikeampaa ja koska puun lehti- tai neulasmassa on riippuvainen vain puun rinnankorkeushalkaisijasta, voidaan käyttää seuraavia rinnankorkeushalkaisijaa vastaavia tilavuuksia, jotka perustuvat puiden tavalliseen korkeuteen kulloisessakin rinnankorkeushalkaisijaluokassa:

Taulukko 1

ø 1,3 m / cm
V / k-m³

20

0,2

25

0,4

30

0,6

35

0,9

40

1,2

45

1,5

50

2,0

55

2,5

60

3,0

Taulukko 2

Puulaji (esimerkki)

ø 1,3 m / cm
V / k-m³

sebramänty

35

0.9

sebramänty (2. haara)

18

0,2

koivu

32

0,7

hopeapaju

35

0,9

hopeapaju (2. haara)

26

0,4

kataja

16

0.1

Yhteensä

3,2

Miten arvioin puunkaadon hinnan?

Tee kaadettavista puista lista kuten yllä olevassa esimerkissä (taulukko 2), jossa on puulaji ja sen rinnankorkeushalkaisija. Rinnaskorkeushalkaisija on ympärysmitta rinnankorkeudelta jaettuna piillä (likimäärin 3,14). Jos et tunne puulajia kirjoita puulajin tilalle vain puu. Jos puu haarautuu juuresta tai rungosta rinnankorkeuden alapuolelta, merkitse haarat omiksi puiksi, kuten yllä. Kirjoita viereen tilavuudet kättäen apuna taulukkoa 1 ja laske ne yhteen. Jos tämän esimerkin tilaaja päättää kaadattaa yllä olevat puut sisältäen kaiken poiskuljetuksen sekä kantojen jyrsinnän, hinta-arvio on edellyttäen edellä mainittua ison kuorma-auton luoksepäästävyyttä: 3,2 k-m³ x 370 € / k-m³ = 1184 € +-30 % sisältäen arvonlisäveron.

Jos tilaaja antaa muita lisätietoja ennen kaikkea kaatovaikeudesta, voidaan hinta-arviota vielä tarkentaa.

Pekka Lehtonen Logging toiminimi, yritystunnus: 1361085-2